Live Labs

מיקרוסופט “מקצצת” את Live Labs

דיווח ראשון על קיצוצים בקבוצת ה-Live Labs של מיקרוסופט. ייעודה של הקבוצה, אשר נוסדה לפני קצת יותר משלוש שנים, היה להאיץ את החדשנות בחטיבת ה-Online של מיקרוסופט. האם רעיון החשיבה היצירתית ועידוד כושר ההמצאה יוצא מחוץ לאופנה, או שזהו הקורבן התורן של המיתון הכלכלי?