LevelUp

גרופון סטייל: גרסה ליזמים

חברה אמריקנית הקימה מיזם של קניות קבוצתיות שקהל היעד הבלעדי שלו הם יזמים. בין השירותים שיימכרו לקבוצות היזמים ניתן למצוא שעות ייעוץ פיננסי ועוד.