laster

משקפי מציאות רבודה

טכנולוגיית המציאות הרבודה תופסת תאוצה בעיקר בעזרת המסכים הדקיקים שמציפים אותנו, אבל מה בנוגע למשקפיים שיתמכו ברובד אינפורמטיבי נוסף למציאות שלנו?