Josh Guttman

Outbrain הישראלית רוכשת את Surphace

בדרך כלל כשאנחנו כותבים על רכישות, בדרך כלל החברה הישראלית נמצאת בצד הנרכש ולא בצד הרוכש, אך הפעם הפתיעה Outbrain הישראלית כאשר הודיעה אתמול שהיא נמצאת דווקא בצד הרוכש.