Jerusalem Post

אתר הג’רוזלם פוסט השתמש במחשב שלכם כדי לכרות מטבע דיגיטלי

קוד שהושתל באתר עשה שימוש במחשבי הקוראים, כדי לכרות מטבעות קריפטוגרפיים; העיתון טוען שהקוד הוטמע בלי ידיעתו. מוקדם יותר השנה, נעזרו האקרים במערכת הפרסומות של האתר, כדי להשתיל נוזקות בקרב קוראים