ISO

SCVMM 2012 כתשתית לענן פרטי [סקירה ומדריך]

וירטואליזציה כבר הפכה היום לחלק בלתי נפרד בתשתית הארגונית, אך תהליך הניהול והמעבר לוירטואליזציה מעולם לא היה פשוט. טל שחם מסביר על היכולות החדשות של SCVMM 2012 וכיצד הוא יסייע לכם לנהל את התשתית הוירטואלית בארגון שלכם.

פיתוח

C++ 11: מאושר

הוחלט על סטנדרט בינלאומי חדש לשפת התכנות ++C בשם: C++ 0x. מאז הסטנדרט האחרון עברו מספר שנים ויש להניח כי הגרסה החדשה תהיה מהירה ויעילה יותר