Intune

לנהל את עמדת הקצה הארגונית עם Windows InTune

ארגונים קטנים בעלי צוות IT מצומצם משקיעים לא מעט משאבים בניהול תחנות הקצה שלהם. בחודשים הקרובים צפויה מיקרוסופט להשיק שירות חדש בשם Windows InTune שיאפשר להם להעביר גם את עבודת הניהול לשירותי הענן