IMS Fast Path

BMC מציגה פתרון ייחודי למערכות IMS של יבמ שמקצרת זמני השבתה לצורך בניה מחדש של בסיסי נתונים משעות לדקות

מערכת Fast Path Online Restructure/EP מצמצמת את ההשבתות הקריטיות של בסיסי נתונים ומסייעת ללקוחות להימנע מהפסקות שירות יקרות העלולות להוביל לסיכונים ולהפסדים כספיים