iframes

שבדיה תחת מתקפה קיברנטית

גורמים זדוניים מפעילים בשבועות האחרונים כמה גלי תקיפה בשבדיה. לא ברור בשלב זה האם הם היעד הסופי, או שמדובר בראשית התארגנות למשהו גדול יותר