HMRC

מיליוני בריטים לא שילמו מס כראוי עקב תקלת תוכנה

טעות שנגרמה עקב שגיאת תוכנה הביאה לחוסר של 1.2 מיליון פאונד בקופת הממלכה, וכעת 1.4 מיליון אזרחים יאלצו לשלם חובות במיסים שהם כלל לא ידעו שיש להם, בעוד אחרים שילמו יותר מהדרוש ויקבלו החזרים