hipix

HTIA 2010 וידאו: Human Monitoring

אחד הדברים שעוצרים את החלפת המצלמות הסטנדטיות במצלמות המובנות בטלפונים הסלולרים (למעט איכות המצלמה כמובן) היא היכולת של טלפונים להתמודד עם תמונות איכותיות עקב גודלן מול כמות מקום האחסון הקיים על המכשיר ואמצעי ההעברה לאינטרנט ולמכשירים אחרים. חברת Human Monitoring מציאה פתרון שמאפשר להכניס תמונה של 6MP בתוך קובץ של 300K. אהבנו.