hewlet packard

חברת HP תפטר 9,000 עובדים

ענקית הטכנולוגיה HP תפטר כ-3 אחוזים מכלל העובדים בחברה במהלך שמטרתו יעול פעילות חוות השרתים באמצעותן מספקת החברה שרותי IT לתאגידים וחברות.