Heroku

ערפל כבד בענן של PHPFog

אחרי ההצלחה של Heroku ושל Makara, שוק ה-PaaS רותח. אך יחד עם הפופולאריות מגיעות גם הבעיות. חברה צעירה בשם PHPFog שהשאירה בטעות את הדלת האחורית פתוחה נפרצה על-ידי ילד בן 16.