Graphene

האם גילוי של פיזיקאי ישראלי ישנה את העתיד? ”יכולות להיות השפעות יישומיות אדירות”

הגילויים של ד”ר רפי ביסטריצר בחקר הגרפן, אחד החומרים המעניינים ובעל פוטנציאל גבוה לשימוש במוצרי אלקטרוניקה רבים. ”התקווה: הבנה שתאפשר לנו לרתום מוליכות-על לאפליקציות טכנולוגיות”, אומר ביסטריצר