Grabafruit

Grabafruit:האפליקציה שתדווח לכם על עצי הפרי הסמוכים אליכם [סטארטאפ]

מתקשים למצוא את התוצרת האורגנית הקרובה אליכם? מעוניינים למכור או להחליף את התוצרת הגדלה בחצר ביתיכם עם מגדלים אחרים מהאיזור? הכירו את האפליקציה שתעזור לכם למצוא, למכור ולרכוש כל פרי הקרוב אליכם.