Google Image Labler

האם גוגל מתבגרת?

בסוף השבוע האחרון הודיעה גוגל על סיום חייהם של עשרה מוצרים נוספים מתוך מטרה למקד את עסקי החברה. האם החברה שהייתה מונעת עד כה על-ידי גחמות מהנדסים בלבד מתחילה להתבגר?