google editions

גוגל מתקרבת להשקת Google Editions

בניגוד לאפל ואמזון, גוגל איננה מתכוונת להשיק קורא ספרים אלקטרונים עצמאי אלא להשתלט על אלו הקיימים. Google Editions שתושק בקרוב, תאפשר רכישה וקריאת ספרים אלקטרונים דרך הדפדפן המובנה במכשירים קיימים