google blackberry

הקרב על מערכות ההפעלה של הסמארטפונים ממשיך

ביום שני הכריזו על מהפך בשוק מערכות ההפעלה של הסמארטפונים, כאשר האנדרואיד של גוגל העפיל למקום השני ודחק את אפל מהסגנות למערכת ההפעלה של RIM. אך הנתונים הללו לא מראים נצחון הכרחי, אלא בעיקר נתון אחד לא מחמיא במיוחד לאפל אשר מציב את גוגל כמתחרה אמיתית בתחום.