givememydata

מי שינה את המידע שלי בפייסבוק?

השינוי האחרון שהתבצע ברשת החברתית הגדולה בעולם מאפשר לפייסבוק לחלוק את האינפורמציה המוגדרת כפרטית של המשתמשים כמו מקום המגורים, מוסד הלימודים או מקום העבודה של המשתמשים באתר – וזו עדיין לא הבעיה הכי גדולה שנתקלנו בה.