gi joe

כוח המחץ [ביקורת סרט]

כששמעתי לראשונה על התוכניות להוציא סרט מצולם המבוסס על העלילה והדמויות של סדרת כוח המחץ, נפלה אבן על ליבי כי ידעתי שעוד סדרה מיתולוגית הולכת להתנפץ על סלעי האפקטים המיוחדים חסרי העלילה של הקולנוע המודרני. כשראיתי את הטריילר לסרט לפני כמה שבועות, חשבתי שעוד יש תקווה ושאולי נמצא בסרט משהו שבאמת יזכיר את אותם שעות של הנאה מול הטלוויזיה לפני יותר מ-20 שנה.