GesturePak

מחאו כפיים: ערכת מחוות חדשה לקינקט

אם עד היום הסתבכתם עם פיתוח מחוות עבור מערכת הקינקט, מוצר חדש יעזור לכם לעשות זאת בקלות ויעילות – במיוחד לקראת יציאתה של תוכנת הקינקט המשופרת למשתמשי Windows