Geeks

”לקרוא למישהו חנון זה פשע שנאה”

הם אולי שולטים בעולם ההייטק והטכנולוגיה, אבל לדברי הפסיכיאיטרית ד׳׳ר סוניה פאלק, החנונים סובלים מאפליה ואף בידוד חברתי והגיע הזמן שתהיה לתופעה השלכות משפטיות