FoxIt

פגיעות הפלאש של אדובי והפרטיות שלכם

פירצה בנגן הפלאש וקורא קבצי ה-PDF של אדובי עשויה לאפשר לפורצים זדוניים להשתלט על מחשבכם, והיא פוגעת כמעט בכל מערכות ההפעלה הקיימות בשוק. איך תגנו על מחשבכם? כל הפתרונות עבורכם