Forefront Client Security

כמה מפתיע: סימנטק נכשלת במבדק אנטי-וירוסים

אתר Virus Bulletin עורך מדי חודשיים בדיקה שבה הוא משווה את תוכנות האנטי-וירוס המובילות מול האיומים העכשוויים ובודק כיצד הן מתמודדות מולן. בבדיקה האחרונה שנערכה בחודש שעבר, נבחנו מעל ל-3,000 מהויראינטים הנפוצים ביותר היום של וירוסים, תולעים, בוטים, סוסים טרויאנים ווירוסים פולימורפיים כנגד 35 אנטי-וירוסים שונים. התוצאה המפתיעה של המבדק הנוכחי היא הכשלון של פתרון ה-Endpoint Protection של חברת סימנטק אשר לא הצליח חלק מהוירוסים שנבדקו עליו.