Folio 100

IFA 2010 וידאו: טושיבה הולכת למקומות ומפתיעה עם טאבלט חדש

שעות ספורות אחרי סמסונג, התייצבו גם אנשי טושיבה בביתן החברה כדי לחשוף את הטאבלט החדש שלהם ובדרך גם השיקו שירות תוכן חדש שאמור לאפשר שיתוף תכנים בין מכשירי טושיבה השונים יחד עם חיבור לחנות תוכן באינטרנט.