File Sharing

אינטרנט

PirateBay: אמרו שלום לטורנטים

אתר PirateBay לוקח עוד צעד בעקבות ההליכים המשפטיים נגדו ומוריד את כלל הטורנטים שמאחסן בעצמו. במקומם, כעת המשתמשים יוכלו למצוא קישורי מגנט שיובילו אותם לקבצים הרצויים

אבטחת מידע

אבטחת מידע ופרטיות בענן, מודלים פרקטיים

הענן כיום מחזיק יותר ויותר מידע, כאשר בעלי המידע ונשואי המידע מאבדים שליטה פיזית עליו ומאפשר לספק השירות להחזיק את המידע עבור משתמש הקצה בחצרים של צדדים שלישיים. יהונתן קלינגר סוקר את שירות דרופבוקס כדוגמא פרקטית לבעיתיות במודל ותוהה כיצד נוכל להגן על עצמנו מספק שירותי הענן?