dubai

טכנולוגיה

גורד השחקים החדש שנבנה בדובאי ישבור 5 שיאי עולם

קומות המגורים הגבוהות ביותר בעולם; המסעדה והמצפור הגבוהים ביותר; הגג הנפתח הגדול ביותר ואפילו מסלול הסקי המלאכותי הארוך ביותר - יהיו כולם חלק ממתחם הפאר שחשפה השבוע חברת ׳׳מדיין׳׳, וצפוי להיחנך כבר בשנת 2020