donkey kong

האב שהפך את דונקי קונג

כשביתו בת השלוש של מייק מיקה לא הבינה למה היא לא יכולה לשחק את פאולין בדונקי קונג, מייק ערך את המשחק כדי לאפשר זאת.