cropx

סטארטאפ והון סיכון

גיוס: CropX הישראלית מגייסת 9 מיליון דולר עם פתרון מבריק לחקלאים

הטכנולוגיה שפיתחה הישראלית, מאפשרת יצירת מפות יומיות ומדויקות ובכך בעצם יוצרת אופטימיזציה של השקייה. בעשותה כך מסייעת לחקלאים ברחבי העולם לחסוך בעלויות תוך כדי שמירה על הסביבה