crimeware kit

מחיר התהילה: Crimeware Kit למק

לפופולאריות של מחשבי המק בשנים האחרונות הצטרף עתה גם תג המחיר. לראשונה: Crimeware Kit המותאם ל-OS X זמין לרכישה באינטרנט ויאפשר למשתמשים פשוטים לייצר כלי פריצה באופן עצמאי