computers

גיימרים זוכים לכישורים ולידע שאחרים מפספסים [הרצאת השבוע]

למרות הדימוי השלילי, עבור רבים משחקי מחשב היא פעולה אשר ביכולתה לשמח ולהעניק סיפוק אדיר. אטיליו ריגוטי, המגדיר עצמו כמכור למשחקי וידאו, מסביר כיצד אלו הצילו ושיפרו פלאים את חייו