Cloud Computing Security

אבטחת מידע

על אבטחת מידע ועננים

סוכנות אבטחת המידע של האיחוד האירופי עשתה צעד ראשון לחקיקה בתחום מחשוב הענן והסדרת היחסים בין הלקוחות לספקים. למרות רשימת האיומים יש גם צד חיובי: תרומה לאבטחת המידע הכוללת.