clip fort

פיתוח ישראלי חדש יוודא שרק בעל הנשק יוכל לגשת אליו

המתקן שפיתחה החברה הישראלית מאפשר לבעלי נשק לנעול אותו באופן בטיחותי, תוך כדי סיפוק מנגנון המאפשר שחרור ושימוש מהיר ברגע האמת. במידה ומישהו שאינו מורשה יתקרב לנשק, יקבל הבעלים התראה ישירות לסמארטפון