Celluon evoMouse

עכבר מגע נטול עכבר

עכבר המחשב מלווה אותנו כבר קרוב ל-50 שנה אך חידושים טכנולוגיים מאיימים למצוא לו יורש. הצצה לאחד מהם שחושף עיצוב ייחודי ופונקציונאליות מרשימה