Celerra

גרטנר: היקף ההכנסות בשוק העולמי למערכות אחסון מבוססות דיסקים חיצוניים גדל ב-18.3% ברבעון הראשון של 2010

ברבעון הראשון הסתכמו הכנסות שוק ה-ECB העולמי ב-4.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2009. מלבד השוק ביפן, כל שאר האזורים הגיאוגרפיים המשמעותיים גדלו בשיעור דו-ספרתי משנה לשנה, עם עלייה של 25.5% בשוק הצפון אמריקני.