Casual Mobile

Going-App 2010 – פיתוח אפליקציות מובייל להמונים

ביום האחרון של חודש נובמבר, נפגשו יזמים, פעילים ומפתחי אפליקציות בכנס אפליקציות הסלולאר הראשון שערכה חברת Casual Mobile במשרדי כרמל ונטרס. חברת Casual Mobile עוסקת בפיתוח אפליקציות למכשירים ניידים, שהחליטה לשתף מניסיונה הטכנולוגי מפתחים נוספים, ולהרים אירוע שבו יכל כל מפתח או יזם מהתחום להרגיש בבית.