bodymedia

Jawbone חושפת את צמיד הניטור החדש שלה: UP3

אומרים שספורט טוב לבריאות, אבל ההתנהלות אחרי האימון עלולה לעשות יותר נזק מתועלת. כאן נכנס הצמיד החכם UP3, שיתעד את מדדי החיים שלכם ויצביע מה אתם עושים לא נכון