BluePhoenix

ורדה שגיב: "מערכת Profit Finance BI של קבוצת מיחשוב היא כלי העבודה המרכזי והיחידי שמלווה את חטיבת הכספים בבלופניקס"

מדובר במערכת BI הנותנת פתרון אוטומטי לכל הצרכים של אגף הכספים בארגון כולל דוחות כספיים מאוחדים, תכנון ומעקב תקציבי, מאזן בסיסי הצמדה ותזרים מזומנים