Applied Research

למחצית מהעסקים הקטנים והבינוניים אין תוכנית פעולה למקרי אסון

נתוני הסקר מגלים כי העלות של חוסר מוכנות הנה גבוהה, עד לרמה של סכנת הפסקה מוחלטת של פעילות עסקית; ראם מגן, סימנטק ישראל: “אסונות קורים, וארגונים אינם יכולים להרשות לעצמם להסתכן באובדן המידע שלהם ובאובדן מידע קריטי של לקוחותיהם”