APC

תוכנה חדשה של APC מספקת תובנות על היחס בין מכונה וירטואלית לסביבה הפיזית

APC by Schneider Electric – המובילה הגלובלית בשירותי הספק וקירור קריטיים משולבים, הציגה את האינטגרציה של Operations InfraStruxure עם Microsoft System Center Virtual Machine Manager, במטרה לאפשר ניהול מלאי בלתי תלוי ביצרן, ניתוח בזמן אמת והמלצות לטיפול.

היי-טק ו-IT

סומת מערכות תביא לארץ את מערכת הניהול APC Infrastruxture

חברת סומת מערכות מביאה לארץ תוכנת ניהול InfraStruxture של APC המספקת מבט מאוחד וניתוח של תשתיות IT פיזיות מורכבות. התוכנה משפרת אינטגרציית מרכז מחשבים עם ניהול הספק, בניינים וניהול ארגוני לשיפור יעילות אנרגיה ועלויות.