amp

גיוס
סטארטאפ והון סיכון

חברת Synereo מודיעה על גיוס 4.7 מיליון דולר באופן פחות שגרתי

הסטארטאפ הישראלי מעוניין לשנות את רשת האינטרנט מהיסוד, על ידי הפיכתה למבוזרת, דמוקרטית ואישית יותר. Synereo פיתחה רשת חברתית ׳על אמת׳, מאובטחת ושאינה נמצאת בבעלות אף אחד