AMI

מציאות מוגברת (Augmented reality)

מציאות מוגברת הופכת להיות Buzz Word גדולה יותר ויותר ברשת, אולם היא אינה זהה לתחום המחקר הענף. הגביע הקדוש של תעשיית ה- AR , היא למצוא את הדרך להביא את המידע הנכון למשתמש עוד לפני שהוא יודע שהוא זקוק לו ומבלי שיחפש אותו באופן אקטיבי. לפיכך ניתן להבין מדוע התחום מקבל תשומת לב רבה יותר ויותר. אילאיל בן-שלום בסקירה של התחום החם ביותר בתעשיה.