AAFES

גיימר אמיתי לא משתמט

חנויות בבסיסי צבא בארצות הברית לא יציעו למכירה את משחק Medal of Honor. הסיבה: אם שכולה ובלוגרית. האם מדובר בפגיעה בחופש?