על האליטות של הרשתות החברתיות

בדיוק כמו בחברה בה אתם חיים גם ברשתות החברתיות ישנם אלו המשפיעים יותר על דעת הקהל, “האליטה של הרשתות החברתיות” אם תרצו, על אושיות הפייסבוק והכוח שצברו שזוכה עתה גם לאישוש אקדמי

הפוסט נכתב על ידי ד”ר חן אבין וד”ר צבי לוטקר מהמחלקה להנדסת מערכות תקשורת, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, העורכת ביום שלישי הקרוב יום ייעוץ והכוונה ללימודי תואר שני ותואר שלישי במדעי ההנדסה, במדעי הטבע ובמדעי הבריאות, בננוטכנולוגיה, בביוטכנולוגיה ובחקר המדבר.

תמונה: flickr, cc-by, Jodimu

תמונה: flickr, cc-by, Jodimu

מחקר שנערך במחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב גילה כי גם ברשתות החברתיות קיימות אליטות, וכי למרות גודלן הקטן (כשורש מגודל האוכלוסייה הנמצאת ברשות) יש להן יכולת השפעה עצומה על הרשת החברתית.

האֶלִיטָה של חברה מוגדרת כ”קבוצה העשירה, החזקה, המשכילה והמאומנת ביותר בחברה”. אחת הדוגמאות ההיסטוריות הטובות והמעניינות ביותר לאליטה חברתית היא הסנאט של רומא, ששלט בעולם העתיק עד יוליוס קיסר. ניתן להסביר את מלחמות האזרחים הממושכות ברומא, שהסתיימו עם ניצחון אוגוסטוס, בהקשר של גודל הסנאט והמתח שנוצר בעקבות התפשטות האימפריה. לפי המסורת הרומית מייסד העיר רומלוס הקים את הסנאט, שמנה בתחילה נציגים של 100 משפחות. עם המעבר לרפובליקה גדל הסנאט ל-300 נציגים, אך ההתפשטות המואצת וגדילת הרפובליקה הפרו את האיזון בן גודל האליטה לגודל האימפריה. בתקופה זו ובעקבות טיבריוס סמפרוניוס גרקכוס, שהיה הראשון שקרא תיגר על הסנאט, החלה תקופה של מלחמת אזרחים. יוליוס קיסר זיהה בעיה זו והגדיל את מספר הסנאטורים באופן כזה שיתאים לאוכלוסיית העיר רומא שמנתה כמילון איש. הסנאט גדל בתקופה זו ל-1000, שהוא שורש של מיליון.

הרשת החברתית של אוכלוסיה, חברה או ארגון בנויה מאנשים השייכים לאותה קבוצה ומאוסף הקשרים החברתיים ביניהם, יהיו אלו מבוססים על חברות והכרות אישית, עבודה, קשרים עסקים או קשר ברשתות חברתיות של עידן האינטרנט כגון טוויטר ופייסבוק.

האם יש אליטות ברשתות חברתיות?

בשנים האחרונות מחקרים רבים עסקו במבנה הייחודי של רשתות חברתיות (“הטופולוגיה” של הרשת) ובניסיון להבין את התהליכים המניעים את התפתחותן. בין התכונות האוניברסאליות של הרשתות החברתיות שנחקרו ניתן למנות לדוגמה את תופעת ה”עולם קטן” (בין כל שני אנשים ברשת מפריד רק מספר קטן של חברים), תכונת הקיבוץ (ברשת חברתית החברים של החברים שלי נוטים להיות החברים שלי) ותופעת חוסר השוויון – הקובעת כי עוצמת האנשים ברשת היא אינה שווה, ולמרות שהעצמה (יהיה זה שכר, או מספר קשרים חברתיים) של המשתתף הממוצע היא נמוכה ישנם “שחקנים חזקים ברשת” (או “טייקוני רשת”) שעוצמתם גדולה בהרבה מעוצמת המשתתף הממוצע. תופעה זו מוסברת בחלקה מכיוון שחברים חדשים ברשת או בארגון נוטים להתחבר לחברים בעלי עצמה וכך מגדילים את עצמתם עוד יותר. באופן מעניין תכונות אלו לבד לא מצביעות בהכרח על קיומה של אליטה ברשת.

מחקר שנערך ע”י חוקרים במחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עסק באיתור האליטות ברשתות חברתיות, איפיון התכונות שלהן ומדידת יכולת השפעתן על החברה – דהיינו, המשתתפים ברשת החברתית.

מקושרים זה לזה

במחקר שנערך ע”י ד”ר חן אבין וד”ר צבי לוטקר נמצא כי אליטות אכן קיימות – גם ברשתות החבריות – וניתן לזהותן בבירור. כמו – נמצא כי למרות גודלן הקטן של האליטות ביחס לאוכלוסיה (כשורש מגודל האוכלוסייה, כלומר עבור אוכלוסיה בגודל  גודל האליטה הוא כשורש), מבנה של אליטה שונה מהותית ממבנה שאר האוכלוסייה ויש לה יכולת השפעה עצומה על הרשת החברתית.

חשיבות המחקר היא באבחון קיומה של אליטה חברתית בעלת מאפיינים ייחודיים ובצרוף תכונה זו לרשימה מתארכת של תכונות אוניברסליות של רשתות חברתיות. הממצאים של המחקר מראים שגודל האליטה הוא כשורש ריבועי מגודל הרשת וכי חברי האליטה מקושרים היטב אחד לשני (כמעט כולם מכירים את כולם) ובנוסף לכל אחד מחברי האליטה קיימים קשרים רבים לאנשים שמחוץ לאליטה.

אחד ההסברים להיווצרות אליטה בגודל שורש הרשת הוא “אפקט התגרענות (נוּקְלֵאַציה) וגידול”, כלומר רק בגודל זה ורמת קשירות זו האליטה היא מחד עמידה דיה להתמודדות כנגד לחצים חיצונים (מאחר ובנקודת שיווי-המשקל סך הקשרים בתוך האליטה הוא באותו סדר גודל של סך כל הקשרים מחוץ לאליטה) ומאידך האליטה יכולה להשפיע באופן משמעותי על הרשת (לרוב האנשים מחוץ לאליטה יש חבר באליטה).

נתונים להשפעה

ההשלכות של קיומה של אליטה בסדר גודל של שורש האוכלוסייה הן רבות. ראשית הן מתארות מבנה בסיסי ביותר של החברה שלנו ושנית הן מאפשרות לבעלי עניין לנצל את המצב לתועלת אישית. לדוגמה, אנשי שיווק המעוניינים באסטרטגיה אפקטיבית להפצת מידע צריכים להתאים את הטקטיקה שלהם לגודל ולהשפעה של האליטה כמו גם למבנה הפנימי של האליטה וכיצד ניתן לחדור אליו.

קיומה של אליטה, הוא מעניין במיוחד בהקשר של ניהול ומנהיגות בארגונים. ניתן להבדיל בשתי שיטות שונות בניהול, ניהול המבוסס על היררכיה ומולו ניהול המבוסס על תרבות ארגונית. בדרך כלל ניהול מבוסס היררכיה משתמש בעץ הארגוני של החברה בעוד שניהול מבוסס על תרבות ארגונית מסתמך בעיקר על רשת לא פורמלית של חברויות בתוך החברה. מנהלים המעוניינים לבצע שינויים משמעותיים או להשפיע על התרבות הארגונית בארגון חייבים לקחת בחשבון גם את הרשתות הלא פורמליות ואת האליטה החברתית שלהן, שהיא לא בהכרח שקולה לאליטה הניהולית של החברה. להשפעה של אליטות אלו על על הארגון יש כוח שאין להתעלם ממנו ואפשר לתעל אותו לטובת המנהלים הפורמליים. לא מן הנמנע הוא שבעבור שינוי ארגוני משמעותי השימוש בכוחה של האליטה החברתית בארגון הכרחי להצלחה ואין להסתפק בשדרה ההירככית בלבד.

באיור - גרף המתאר רשת חברתית - הקודקודים הם אנשים והקשתות מייצגות חברות או היכרות בין אנשים. במרכז הרשת מצויה האליטה שגודלה כשורש מגודל הרשת. מספר הקשתות בין חברי האליטה הוא בסדר גודל של כל הקשתות ברשת וחברי האליטה מחוברים למרבית האנשים שמחוץ לאליטה וכך הם שומרים על כוחם.


בחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב


Screen Shot 2013-04-21 at 10.08.36 AMהמחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכשירה מהנדסים למערכות מודרניות ועתידיות ומספקת בסיס רחב וידע מתקדם בנושאי חומרה, תוכנה, מערכות, יישום וניהול. הלימודים מתמקדים גם בטכנולוגיות החדשות בתחום כגון רשתות אד-הוק אלחוטיות, רשתות חיישנים וטכנולוגיות תקשורת מתקדמות, וזאת בנוסף לתחומי הטלקומוניקציה, רשתות תקשורת מחשבים, תקשורת אלחוטית, רשתות תקשורת מולטימדיה (קול וחוזי) ורשתות תאיות ולוויניות.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

רוצה להיות הראשון להגיב?

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: