יזם, הגעת לאקזיט? כמה מס תשלם?

מניות יסוד, הנה כמה פרטים שחשוב מאוד שתכירו

shutterstock money

הפוסט נכתב על ידי רו״ח גבי וייסמן, מנכ״ל אלטשולר שחם בנפיטס ועו״ד לי-יה ברק אבדי, סמנכ״ל לעניינים מקצועיים, אלטשולר שחם בנפיטס

כפי שכבר כתבנו כאן לא פעם בעבר, אחת האבחנות הבסיסיות בדיני המיסים בישראל היא האבחנה בין הכנסת עבודה (המכונה בעגה המקצועית “הכנסה פירותית”) לבין רווחי הון. בעוד שחבות המס בגין הכנסת עבודה כפופה לשיעור המס השולי (עד 50%) ולדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, רווחי הון כפופים לשיעור מס מוגבל של 25% בלבד (או 30% כשמדובר בבעל שליטה). ברור אם כן, כי כל בר דעת ירצה שיראו את הכנסתו כהכנסה שהיא הונית ולא כהכנסה שהיא פירותית.

לפני מספר חודשים העלינו כאן את הדיון בנוגע לטענה המושמעת מפעם לפעם על ידי רשויות המס, כאילו ההכנסה ממכירת מניות יסוד, כאשר הן היו כפופות למנגנון של רכישה חוזרת (Reverse Vesting), תתחייב במס כהכנסת עבודה ולא כרווח הון. נחזור על הדברים בקצירת העומר: ככלל, אין חולק שההכנסה שנצמחת למייסדי החברה בעת מכירת המניות שהוקצו להם עם הקמת החברה, אינה הכנסת עבודה ויש לסווגה כרווח הון החייב כאמור לעיל בשיעורי המס המופחתים. מניות היסוד הוקצו למייסד בתמורה להקמת החברה ולא בתמורה לעבודה בה, ולכן אין מקום לקשור בין הרווח ממכירת המניות לבין הכנסת העבודה. עם זאת, כאשר בעת הקמת החברה (או בשלב מאוחר יותר – עם כניסת משקיע לחברה), מסכימים המייסדים להכפיף את זכאותם למניות היסוד בהמשך עבודה בחברה, עולה טענה לכאורה מצד רשויות המס כי ההכנסה ממכירת המניות תסווג כהכנסת עבודה שהרי זכאותם של המייסדים להכנסה ממכירת המניות הותנתה בעבודה בחברה.

הרווח ממכירת מניות היסוד הינו רווח הון

את עמדתנו בהקשר לטענה זו כבר הבאנו כאמור בעבר לפיה אנו סבורים כי הרווח ממכירת מניות היסוד הינו רווח הון, גם אם במשך תקופה מסוימת בחיי החברה המניות היו כפופות למנגנון הרכישה החוזרת.

לאחרונה התפרסם פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לסוגיה אחרת הקשורה לאותו נושא בדיוק – כיצד תסווג ההכנסה ממכירת מניות המייסדים, כרווח הון או כהכנסת עבודה. באותו מקרה דובר על שלושה מייסדי חברת XIV אשר נמכרה בשלהי שנת 2007 לחברת IBM. בהתאם לתנאי עסקת המכירה, מלבד התמורה המיידית שקיבל כל אחד המייסדים בגין המניות שמכר, הוסכם כי ישולמו סכומים נוספים לאורך שלוש שנים לאחר העסקה, ובתנאי שהמייסדים יעבדו באותה תקופה ב IBM. בעוד שהמייסדים טענו שגם תמורה זו הינה חלק מהתמורה שהוסכמה בגין מכירת המניות וממילא יש לחייבה במס כרווח הון, טענו רשויות המס כי תמורה זו תלויה באופן מובהק בהמשך עבודה בחברה הרוכשת לאחר העסקה, וממילא היא תסווג כהכנסת עבודה החייבת כאמור במס בשיעורים גבוהים יותר

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי אכן חלק התמורה שהותנה בהמשך העבודה יתחייב במס כהכנסת עבודה. בית המשפט ניתח את הסכם המכירה ומצא כי ניתן ללמוד מנוסח ההסכמים כי בוצעה הפרדה בין המחיר שהחברה הרוכשת הסכימה לשלם בגין מניות החברה לבין התמורה הנוספת ששילמה בעד ההתחייבות להמשך העבודה. זאת ועוד, התברר כי בפועל, אחד המייסדים עזב את החברה הרוכשת בסמוך לאחר עסקת הרכישה, והתמורה הנוספת אכן לא שולמה לו. ולכן, על אף שבגין העבודה של המייסדים בחברה הרוכשת הם קיבלו כמובן שכר מלא (בלי קשר לתמורה הוספת שנקבעה בעסקה) שהתחייבה במס מלא, ועל אף שלא נמצא כל קשר בין סכומי התמורה הנוספת לבין היקף מישרתם של המייסדים בחברה הרוכשת, בכל זאת קבע בית המשפט כי התמורה הנוספת ששולמה למייסדים בגין מכירת המניות אינה רווח הון אלא הכנסת עבודה.

כשתגיעו לאקזיט

מה תוכלו אתם ללמוד ממקרה זה עת תגיעו לאקזיט הנכסף? זכרו נא כי רשויות המס, בבואם לבחון את תנאי העסקה ואת הסכומים ששולמו במסגרתה לבעלי המניות המייסדים, ישמחו לעוט על כל סממן העלול לצבוע את התמורה כהכנסת עבודה.

במקרה שבו החברה הרוכשת תסכים לשלם לכם סכום נוסף (מעבר לסכום שקבעתם בגין מכירת המניות) בגין התחייבותכם להמשך עבודה בחברה הרוכשת, בוודאי שלא ייווצר לכם חסרון כיס לו תשלמו מס בגין הכנסה זו כהכנסת עבודה. אולם הבעייתיות האמיתית הינה במקרים בהם החברה הרוכשת מתעקשת שחלק מהתמורה בגין המניות יותנה בהמשך עבודתכם בה (וכבר מצאנו מקרים לא מעטים שבהם שולמה תמורה מסוימת לכלל בעלי המניות, ורק לאלו שהוגדרו כעובדי מפתח שולמה תמורה מופחתת והיתרה שולמה רק לאורך השנים שלאחר העסקה ובכפוף להמשך עבודה), עליכם להיות היטב מודעים לעובדה שיתכן והתניה זו תשית עליכם חבות מס נוספת. במקרה כזה יתכן ויש מקום להתעקש, במהלך המשא ומתן מול החברה הרוכשת, על שיפוי עתידי (במידה ואכן טענה כזו תושמע בפועל מצד הרשויות), או לנסות ולקבוע כי רכיב זה ישולם לכם כשהוא מגולם בחבות המס הצפויה (כך שהסכום הנוסף ישולם לכם בנטו), או לנסות ולמצוא פתרון יצירתי אחר שיבטיח מחד את המוטיבציה שלכם להמשך עבודה בחברה הרוכשת, ומאידך לא יגדיל את תשלומי המס בגין התמורה ממכירת המניות.

תשומת ליבכם כי כשמדובר במכירת אופציות/מניות שהוקצו לעובדים בחברה בתמורה לעבודתם (בהתאם לסעיף 102 לפקודה), גם כאשר חלק מהתמורה שלהם כפוף להמשך עבודתם בחברה הרוכשת, רשויות המס יסכימו בדרך כלל לקבוע מנגנון מיסוי מיוחד המאפשר, בתנאים מסוימים, למסות את הכנסתם ממכירת האופציות/מניות כרווח הון, על אף ההתניה להמשך עבודה.

בהערת אגב נציין כי בעסקאות רבות אותן ליווינו בעבר, ראינו כי בניסיון לצבוע את התמורה הנוספת כאמור לעיל כרווח הון, התמורה הנוספת הנ”ל הוגדרה בין הצדדים כתשלום נוסף בגין התחייבות לאי תחרות בחברה, או למכירת מוניטין וכיו”ב. בחלק מהמקרים הבחנה זו בוצעה בצורה נכונה שהביאה בסופו של דבר לתשלום מס הוני, אך בחלק מהמקרים הבחנה זו בוצעה בצורה שנראתה מלאכותית יותר והקלה על רשויות המס לטעון כי בפועל מדובר בהכנסת עבודה. על כך נרחיב באחד המאמרים הבאים.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

קרדיט תמונה: money via shutterstock

הכתבה בחסות אלטשולר שחם בנפיטס

אלטשולר שחם בנפיטס מתמחה במתן מגוון שירותי ניהול ונאמנות של תכניות תגמול הוניות לעובדים ולמנהלים ובנוסף, מספקת שירותי נאמן משלם ונאמן אסקרו. בחברה ישנו צוות מקצועי בעל ניסיון עתיר שנים המתבטא במגוון רחב של שירותי נאמנויות ופתרונות לצד תודעת שירות גבוהה. מנהלי תיקי לקוחות בחברה מספקים ללקוח את מלוא המידע הנדרש ויהוו עבורו One Stop Shop. כל נתוני החברה מנוהלים על ידי אלטשולר שחם בנפיטס דרך תוכנה מתקדמת מבוססת ענן המאפשרת גישה נוחה ללקוחותיה לקבלת מידע ולביצוע הוראות שונות.

Avatar

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

1 תגובה על "יזם, הגעת לאקזיט? כמה מס תשלם?"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
Mark Coe
Guest

הכתבה מעניינת ובעלת משמעות, אך הכותב בוחר בלשון קשה לקריאה ועוד יותר לפענוח והסקת המסקנות. אם טיפ-טיפה נוריד את הסגנון אל העם, יהיה בזה הרבה יותר תועלת, כל זאת מבלי לגרוע מההערכה על שיתוף המידע.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: