Yahoo! Answers

Quora תחת לחץ

קואורה, אתר השאלות והתשובות הטרנדי, חווה את תנופת הגדילה המשמעותית שלו בחודש האחרון. גל גדילה שני שהחל בשבוע שעבר מציב אתגרים נוספים בפני המנהלים.