wikipedia

אינטרנט

לסמוך על ויקיפדיה

כלי חדש שאמור לאתר ערכים המקבלים מגולשים רבים פידבק שלילי לגבי האמינות שלהם, ולאפשר למשתמשים בעלי הרשאת עורך לצבוע את הקטעים השנויים במחלוקת יוכנס כניסוי לויקיפדיה.הצביעה תהיה השלב הראשון בו יבדקו תגובות הגולשים.