Westboro Baptist Church

אנונימוס נגד הכנסייה

תולדות המאבק הנוכחי של אנונימוס נגד אנשי קהילת כנסיה בארצות הברית המתנכלת לקהילה ההומו-לסבית בארצות הברית מתחילים להירשם. סוף סיבוב ראשון.