wall street journal

אבטחת מידע

הזבל של גוגל

אנשי גוגל מודעים לעלייה העולמית בספאם, ומתחילים לנקוט בצעדים כדי לבלום את התופעה. כיצד הצעדים האלה ישפיעו עלינו ועל חווית הגלישה שלנו? כנראה שנגלה בעתידה קרוב.