Vincenzo Cosenza

מפת עולם הרשתות החברתיות

וינסנזו קוסנזה פרסם מפת עולם המציגה את הרשתות החברתיות הנפוצות ביותר בכל מידה ברחבי העולם. המפה מבוססת על נתוני חודש דצמבר 2010 ונתונים שהוא אסף מאלקסה ומגוגל טרנדס.